Тохойн хиймэл үе солих мэс засал

Тохойн үе нь бугалга, шуу, богтос яснаас бүрдсэн үе юм. Яс эргэшгүй өөрчлөлтөд орсон, өвдөлт зовиур мэс заслын бус эмчилгээнд үр дүнгүй үед тусгай зориулалтын хиймэл үе/эндодротез/-р солих мэс засал хийнэ.

Тохойн хиймэл үе солих мэс засал image1

Зонхилох шалтгаан

 • Ревсматойд артрит

 • Остеоартроз

 • Гэмтлийн дараах артрит

 • Хүнд хугарал

 • Үений тогтворгүй байдал /үе холбоосын хүнд гэмтэл/

 • Үений үрэвсэл, халварт өвчний дараа

 • Бусад

Шинж тэмдэг

 • Үеэр өвдөх

 • Ачаалалын үед өвдөлт нэмэгдэнэ

 • Үеэр хавдах

 • Үеэр хөшиж, хөдөлгөөний далайц багасах

 • Үе орчмын булчин хатингарших

 • Үеэр шажигнаж дуугарах

Эмчид үзүүлэхээр ирэхдээ

 • Тухайн тохойн үений рентген зураг

 • Зарим тохиолдолд MRI шинжилгээ шаардлагатай

Мэс засалд бэлдэх

 • Дасгал хөдөлгөөн

 • Үений мэс заслын эмчид үзүүлэх, зөвлөгөө авах

 • Тамхи татдаг бол зогсоох

 • Удаан хугацаагаар ууж байгаа эм архаг архаг өвчлөлийн талаар эмчээс зөвлөгөө авах

 • Бусад

Мэс заслын явц

 • 2 цаг орчим үргэлжилнэ

 • Ерөнхий унтуулгатай мэс засалд орно

 • Мэс заслын дараа эмнэлэгт дунджаар 5-6 хононо

Тохойн хиймэл үе солих мэс засал image2

Мэс заслын дараа

 • Тогтмол боолт хийлгэнэ

 • Дасгал хөдөлгөөнийг эмчийн заавраар үргэлжлүүлнэ

 • Шаардлагатай тохиолдолуудад хамгаалалтын чиг түр хугацаагаар хэрэглэнэ

 • Эмийн эмчилгээг эмчийн заавраар хэрэглэнэ

Тохойн хиймэл үе солих мэс засал image3

Тохиолдож болох хүндрэл

Энэ мэс засал нь үр дүн өндөртэй, хүндрэл харьцангуй бага тохиолддог.

 • Халдвар

 • Мэдрэл гэмтэх

 • Судас гэмтэх

 • Хиймэл үений харшил

 • Яс гэмтэх, хугарах

 • Хөшингө үүсэх

 • Хиймэл үе сулрах

 • Шөрмөс гэмтэх

 • Архаг өвдөлт