Тогтолцооны улаан яршил

ТУЯ бол хүний өөрийн дархлал зохицуулга алдагдаж аутоэсрэгбиеийн нөлөөгөөр олон эрхтэн тогтолцоо гэмтдэг аутоиммун өвчин бөгөөд шалтгаан нь тодорхой бус байгаа ч тодорхой нөлөөлөх хүчин зүйлүүд байдаг. Үүнд:

Зовуурь, илрэх шинж тэмдэг

ТУЯ нь олон эрхтэн тогтолцоонд нөлөөлөх архаг, дахилтат, үрэвсэлт өвчин учраас бүх эрхтэн тогтолцооны талаас эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрч болно.

 • Ядрах, сульдах, жин буурах

 • Салстад шарх гарах

 • Халуурах /шалтгаангүй/

 • Рейно хам шинж

 • Хэт ягаан туяанд мэдрэг тууралт гарах

 • Үеэр өвдөх эсвэл үений үрэвсэл

 • Гялтангийн үрэвсэл

 • Нефрит эсвэл нефроз хам шинж

 • Мэдрэлийн шинж тэмдгүүд

 • Үс унах, халзрах

 • Хөх судасны үрэвсэл

 • Зулбалт давтагдах

 • Олон тооны булчирхайнууд томрох

 • Элэг дэлүү томрох

Тогтолцооны улаан яршил image1

Оношилгоо

 • Эмнэлзүйн шинж

 • Оношлогооны шалгуур

 • Лаборатори шинжилгээ /ЦДШ, Биохими, ШДШ, Тэмбүүний серологи шинжилгээ/

 • Аутоэсрэгбие илрүүлэх шинжилгээ

 • Хавсарга үзэх

 • Дүрс оношлогоо /үений рентген, цээжний рентген, хэвлийн эхо,зүрхний эхо, зүрхний цахилгаан бичлэг, ангиографи/

 • Биопси /бөөрний эдийг гэмтээсэн тохиолдолд цаашдын тавиланд чухал/

Тогтолцооны улаан яршил image2

Эмчилгээ

Эмийн бус

 • Хэт ягаан туяа, нарнаас хамгаалах

 • Амралт, өөх тос багатай хоол хүнс

 • Эстроген агуулсан жирэмслэлтээс хамгаалах эмнээс татгалзах

 • Архи тамхи хориглох

 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээс татгалзах

Эмийн эмчилгээ

ТУЯ-ын эмчилгээг хийхдээ эмнэлзүйн ямар хэлбэр давамгайлж байгаагаас хамааран хийдэг.

 • Хумхаан эсрэг эм буюу HCQ

 • Үрэвслийн эсрэг дааврын эм

 • Ревматологийн өвчнийг өөрчлөх суурь бүлгийн эм (DMARDs)

 • Биологийн бэлдмэл. Үүнд: Азатиоприн, Микофенолат мофетил, Циклофосфамид, Метотрексат, Циклоспорин А,Такролимус,Ритуксимаб гэх бэлдмэлүүд байдаг.

Тогтолцооны улаан яршил image3Тогтолцооны улаан яршил image4

Эх сурвалж: ЭМЯ 2021 он А/698