Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал

Майга болон саруй (О эсвэл Х хөл гэж ярьдаг) хөл нь төрөлхийн эсвэл олдмол шалтгаантайгаар (ямар нэг өвчний улмаас) үүсдэг.

image2

Төрөлхийн майга болон саруй хөл нь өвдөг, түнхний үений үрэвслийн /остеоартрит/ эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Мөн өвдөгний үений үрэвсэл, түнхний төрөлхийн дутуу хөгжил зэрэг нь хөл майга болон саруй болоход хүргэдэг.

Хөлийн тэнхлэг засах мэс заслаар майга болон саруй хөлийг засдаг. УНТЭ-т хөлийн тэнхлэг засах мэс заслын чиглэлээр сурч бэлтгэгдсэн эмч мэргэжилтнүүд 2017 оноос эхлэн дээрх мэс заслыг хийж эхэлсэн. Одоогоор 250 гаруй тохиолдолд мэс засал хийгдээд байна.

Майга хөл засах

Өвдөгний остеоартритын эхэн үед хийгддэг, үр дүнтэй мэс засал юм.

image3

Тэнхлэг засах мэс заслын зорилго нь:

  • Биеийн жингийн ачааллыг өвдөгний үений харьцангуй эрүүл буюу гадна тал руу шилжүүлснээр өвдөлтийг багасгах

  • Дотор ОА-н явцыг удаашруулах, эсвэл зогсоосноор өвдөгний үе солих мэс засалд орохыг хойшлуулах /дунджаар 10 жилээр хойшлуулах буюу өвдөгний үе солих мэс заслын өмнөх шатны ажилбар/

  • Сүүлийн үед гоо сайхны зорилгоор хийгдэх нь нэмэгдэж байна

image4
image5image6
Биеийн жингийн шугамыг мэс заслын өмнө болон мэс заслын дараа хэмжсэн байдал
image7image8
Мэс заслын өмнөх болон дараах фото зураг

Эмчлүүлэгчийн өвчний явц, үе шат, өвдөгний үений өвдөлтийн хэлбэр, хөдөлгөөний далайц зэргийг сайтар нягталсны үндсэн дээр мэс заслаар биеийн жингийн шугам, шаантны дотор дээд өнцөг, ясны хугарлын цэг, тэлэгдэх өнцгийг нарийн тохируулснаар хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжтой.

image9image10
Шаантны дотор дээд өнцөг мэс заслын өмнө баруун хөлд 84o, зүүн хөлд 82o байсан бол мэс заслын дар аа баруун хөлд 96o, зүүн хөлд 94o болж засагдсан байдал.

Саруй хөл засах

Насанд хүрэгчдийн төрөлхийн болон олдмол саруй хөл засах мэс заслыг УНТЭ-н Хэрх Үе Судлал Үе Сэргээх Төвд хийж байна.

Саруй хөлийг дунд чөмөгний доод хэсгээр засна.

image11image12
Түнхний төрөлхийн дутуу хөгжил, мултралын улмаас хоёр түнхний үеийг солих мэс засал хийгдсэн эмчлүүлэгчид хийгдсэн саруй хөл засах мэс заслын өмнөх болон дараах рентген зураг

Саруй хөл нь ихэвчлэн өвдөгний гадна хэсэгт ирэх ачааллыг нэмэгдүүлж өвдөлт зовиур үүсгэдэг тул засагдсанаар өвдөгний остеоартритын явц удааширч, өвдөлт зовиур арилж, хөл тэгширч, хөлийн урт богины зөрүү багасдаг.

image5
Мэс заслын явц
image5
Мэс заслын явц
image5
Мэс заслын явцаас
image5
Мэс заслын явцаас
image5
Хугарлын төрлүүд
image5
Хугарлын цэг /Hinge point/