Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал

Майга болон саруй (О эсвэл Х хөл гэж ярьдаг) хөл нь төрөлхийн эсвэл олдмол шалтгаантайгаар (ямар нэг өвчний улмаас) үүсдэг.

Төрөлхийн майга болон саруй хөл нь өвдөг, түнхний үений үрэвслийн /остеоартрит/ эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Мөн өвдөгний үений үрэвсэл, түнхний төрөлхийн дутуу хөгжил зэрэг нь хөл майга болон саруй болоход хүргэдэг.

Хөлийн тэнхлэг засах мэс заслаар майга болон саруй хөлийг засдаг. УНТЭ-т хөлийн тэнхлэг засах мэс заслын чиглэлээр сурч бэлтгэгдсэн эмч мэргэжилтнүүд 2017 оноос эхлэн дээрх мэс заслыг хийж эхэлсэн. Одоогоор 250 гаруй тохиолдолд мэс засал хийгдээд байна.

Майга хөл засах

Өвдөгний остеоартритын эхэн үед хийгддэг, үр дүнтэй мэс засал юм.

Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image2Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image3

Тэнхлэг засах мэс заслын зорилго нь:

  • Биеийн жингийн ачааллыг өвдөгний үений харьцангуй эрүүл буюу гадна тал руу шилжүүлснээр өвдөлтийг багасгах

  • Дотор ОА-н явцыг удаашруулах, эсвэл зогсоосноор өвдөгний үе солих мэс засалд орохыг хойшлуулах /дунджаар 10 жилээр хойшлуулах буюу өвдөгний үе солих мэс заслын өмнөх шатны ажилбар/

  • Сүүлийн үед гоо сайхны зорилгоор хийгдэх нь нэмэгдэж байна

Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image4
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image5Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image6
Биеийн жингийн шугамыг мэс заслын өмнө болон мэс заслын дараа хэмжсэн байдал
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image7Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image8
Мэс заслын өмнөх болон дараах фото зураг

Эмчлүүлэгчийн өвчний явц, үе шат, өвдөгний үений өвдөлтийн хэлбэр, хөдөлгөөний далайц зэргийг сайтар нягталсны үндсэн дээр мэс заслаар биеийн жингийн шугам, шаантны дотор дээд өнцөг, ясны хугарлын цэг, тэлэгдэх өнцгийг нарийн тохируулснаар хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжтой.

Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image9Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image10
Шаантны дотор дээд өнцөг мэс заслын өмнө баруун хөлд 84o, зүүн хөлд 82o байсан бол мэс заслын дар аа баруун хөлд 96o, зүүн хөлд 94o болж засагдсан байдал.

Саруй хөл засах

Насанд хүрэгчдийн төрөлхийн болон олдмол саруй хөл засах мэс заслыг УНТЭ-н Хэрх Үе Судлал Үе Сэргээх Төвд хийж байна.

Саруй хөлийг дунд чөмөгний доод хэсгээр засна.

Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image11Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image12
Түнхний төрөлхийн дутуу хөгжил, мултралын улмаас хоёр түнхний үеийг солих мэс засал хийгдсэн эмчлүүлэгчид хийгдсэн саруй хөл засах мэс заслын өмнөх болон дараах рентген зураг

Саруй хөл нь ихэвчлэн өвдөгний гадна хэсэгт ирэх ачааллыг нэмэгдүүлж өвдөлт зовиур үүсгэдэг тул засагдсанаар өвдөгний остеоартритын явц удааширч, өвдөлт зовиур арилж, хөл тэгширч, хөлийн урт богины зөрүү багасдаг.

Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image
Мэс заслын явц
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image1
Мэс заслын явц
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image2
Мэс заслын явцаас
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image3
Мэс заслын явцаас
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image4
Хугарлын төрлүүд
Хөлийн тэнхлэг засах мэс засал image5
Хугарлын цэг /Hinge point/