Мэс засал

Танилцуулга

Манай төв насанд хүрэгчдийн үе мөчдийн өвчний тодорхой үе шатуудад мэс заслын эмчилгээг хийдэг бөгөөд голлон өвдөг болон мөрний дурангийн мэс засал, эмгэг өвдөг, түнхний үенд хиймэл үе суулгах мэс заслыг хийж байна.

Үений дурангийн мэс засал нь:

Үений гэмтсэн холбоос, шөрмөс, мөгөөрсийг маш жижиг зүслэг хийн дурангийн мэс заслаар оношлон, гэмтлийг сэргээн эмчлэх арга юм.

Хиймэл үе суулгах мэс засал гэж:

Гэмтэж, нэгэнт эргэж сэргэхээргүй болсон үений эмгэг яс, мөгөөрсийг мэс заслын аргаар тусгайлан өнгөц тайрч, засаж бэлдээд оронд нь зөвхөн тухайн хүний  үений бүтцийг хадгалсан, өөрийн үетэй нь адил хэмжээтэй хиймэл материал /endoprostesis/  үенд  суулгах томоохон мэс заслын хэлбэр юм.

image

Мөн манай төвд ясны хавдар, том хэмжээний ясны дутмагшилтай энгийн имплант суулгах боломжгүй болон эрсдэлтэй тохиолдолуудад хавдарын болон тусгай импант суулгах мэс заслыг амжилттай гүйцэтгэж байна.

ГЕРМАНСОЛОНГОСГЕРМАН

Мэс заслын төрөл

Өвдөгний мэс засал

Түнхний мэс засал