Түнхний мэс засал

Түнхний үе солих хагалгааны дараах хөдөлгөөн, засал эмчилгээ