Мэс заслын дараах үйлчилгээ

Эмнэлэгт хийгдэх үйлчилгээ

Мэс заслын дараах эхний хоногт шаардлагатай тохиолдолд эмчлүүлэгчийн амин чухал эрхтэнүүдийн  үйл ажиллагааг суурин болон зөөврийн төхөөрөмжөөр хянаж дараах эмчилгээнүүдийг эмчийн хяналтан дор эмнэлгээс гартал хийнэ.

  • Өвчин намдааж, үрэвсэл бууруулах

  • Халдвараас сэргийлэх

  • Шинж тэмдэгийн өөрчлөлтийг засах

  • Цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх /зөвхөн шаардлагатай нөхцөлд/

  • Тромбозоос сэргийлэх зэрэг эмийн эмчилгээнүүдийг олон улсын жишиг дагуу хийгдэнэ

  • Зохих дасгал хөдөлгөөнүүдийг тусгай төхөөрөмжүүдийн туслалцаатай  өөрөө болон бусадтай хамт тогтмол хийхийг шаардан, зааж зааварлана

image

Дасгал, хөдөлгөөн

Өвдөгний үе солих хагалгааны дараах хөдөлгөөн, засал эмчилгээ

Түнхний үе солих хагалгааны дараах хөдөлгөөн, засал эмчилгээ

Төхөөрөмжүүд

image image

Мэс заслын дараах давтан үзлэг

Эмчлүүлэгч эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлээд эмнэлэгээс гарсны дараа

  • 1 сар

  • 3 сар

  • Цаашид жил бүр амбулорийн хяналтанд тогтмол үзүүлж байх шаардлагатай.

Хяналтанд ирж үзүүлэхдээ цахим бүртгэлээс цаг авах бөгөөд хагалгаанд орсон үений рентген зураг болон эмчийн зөвлөсөн шинжилгээг авч ирэх хэрэгтэй.

image

image