Мэс заслын өмнөх үйлчилгээ

Үений тарилгын эмчилгээ

 • Үений хурц үрэвсэлт өвчний үед үрэвсэл бууруулах  эмийн бэлдмэл үений хөндийрүү тарих

 • Остеоартрит өвчний хөнгөн зэрэгт үений хөндийрүү hyaline acid /үений шингэн/ тарих

 • PRP эмчилгээ

Үений мэс засалд орохын тулд дараах шинжилгээг бүрдүүлнэ

 • Мэс засал хийгдэх үений рентген зураг хоёр талаас авсан байх /X ray/

 • Ясны сийрэгжилтийн байдал тодорхойлуулах /Bone density test/

 • Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

 • Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ

 • Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ

 • Биохими-д /Элэгний үйл ажиллагаа, амилаза, мочевин, креатинин, сахар, калий/

 • Зүрхний цахилгаан бичлэг

 • Хэвлийн ЭХО

 • Цээжний жижиг зураг эсвэл гэрэлд цээж харуулах

 • Иммунологи /АСЛО, СРБ, РФ/

 • Цусны бүлэг ,резус фактор тодорхойлох

 • ДОХ

 • В, С вирусын маркер

Шаардлагатай тохиолдолд дараах шинжилгээг нэмэлтээр хийнэ:

 • Bone scan

 • CT

 • MRI

 • Хөлийн бүтэн рентген зураг г.м

Та хиймэл үе солих мэс засалд орохоор төлөвлөсөн бол мэс заслын өмнөх дасгал хөдөлгөөнүүдийг эрт хийж эхлэх хэрэгтэй.

Өвдөгний мэс заслын зөвлөгөөТүнхний мэс заслын зөвлөгөө

Зарим тохиолдолд нарийн мэргэжилийн сэргээх засах, хөдөлгөөн заслын эмчид үзүүлж нэмэлт дасгал хийх шаардлагатай. Үүнд: төрөлхийн эмгэгүүд, булчингын хэт сулрал, саа, удаан хугацаагаар хэвтэрт байсан гэх мэт.