Мэс заслын өмнөх үйлчилгээ

Үений тарилга

 • Үений хурц үрэвсэлт өвчний үед үрэвсэл бууруулах  эмийн бэлдмэл үений хөндийрүү тарих

 • Остеоартрит өвчний хөнгөн зэрэгт үений хөндийрүү hyaline acid /үений шингэн/ тарих

 • PRP эмчилгээ

Үе солих мэс заслын өмнөх шаардлагатай шинжилгээ, бэлтгэл

 • X ray /мэс засал хийгдэх үений рентген зураг/

 • Bone density test /ясны сийрэгжилтийн байдал тодорхойлуулах/

 • Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

 • Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ

 • Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ

 • Биохими-д /Элэгний үйл ажиллагаа, амилаза, мочевин, креатинин, сахар, калий/

 • Зүрхний цахилгаан бичлэг

 • Хэвлийн ЭХО

 • Цээжний жижиг зураг эсвэл гэрэлд цээж харуулах

 • Иммунологи /АСЛО, СРБ, РФ/

 • Цусны бүлэг ,резус фактор тодорхойлох

 • ДОХ

 • В, С вирусын маркер

Шаардлагатай тохиолдолд:

 • Bone scan

 • CT

 • MRI г.м

Та хиймэл үе солих мэс засалд орохоор төлөвлөсөн бол мэс заслын өмнөх дасгал хөдөлгөөнүүдийг эрт хийж эхлэх хэрэгтэй.

Энд дарж эмчийн зөвлөгөөг үзнэ үү

Зарим тохиолдолд нарийн мэргэжилийн сэргээх засах, хөдөлгөөн заслын эмчид үзүүлж нэмэлт дасгал хийх шаардлагатай. Үүнд: төрөлхийн эмгэгүүд, булчингын хэт сулрал, саа, удаан хугацаагаар хэвтэрт байсан гэх мэт.